Leangen – En ny bydel i Trondheim

Leangen – en ny bydel

På tomta der Leangen travbane ligger i dag, skal det utvikles et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser.

Miljøvennlig og enkel hverdag

Bydelen skal oppleves som nyttig, tilgjengelig, trygg og attraktiv å bevege seg gjennom og oppholde seg i. Beboere skal få et bredt hverdagstilbud i umiddelbar nærhet. Dette vil bidra til å gjøre hverdagen enkel, redusere behovet for bruk av bil til daglige gjøremål og gjøre det lett å leve miljøvennlig.

Planen legger til rette for dagligvareforretning, treningssenter, kantine, møteplasser og ulike aktivitetstilbud inne og ute. I området inngår også ny offentlig barnehage og helse- og velferdssenter.

En bydel som åpner opp

Fra å være en lukket arena og barriere, skal området gjøres om til en åpen og attraktiv bydel med ringvirkninger for en større del av byen.

Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser – gågata, aktivitetsparken og naturaksen, som blir viktige nye forbindelser til og gjennom området. En gangveg – nabostien – binder de ulike boligfeltene sammen.

Mot Leangen idrettspark er det lagt vekt på å skape åpenhet og best mulig sammenheng mellom idrettsparken og den nye bydelen.

Vil du vite mer?

  Se personvernpolicy

  Leangen – en ny bydel

  På tomta der Leangen travbane ligger i dag, skal det utvikles et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser.

  Miljøvennlig og enkel hverdag

  Bydelen skal oppleves som nyttig, tilgjengelig, trygg og attraktiv å bevege seg gjennom og oppholde seg i. Beboere skal få et bredt hverdagstilbud i umiddelbar nærhet. Dette vil bidra til å gjøre hverdagen enkel, redusere behovet for bruk av bil til daglige gjøremål og gjøre det lett å leve miljøvennlig.

  Planen legger til rette for dagligvareforretning, treningssenter, kantine, møteplasser og ulike aktivitetstilbud inne og ute. I området inngår også ny offentlig barnehage og helse- og velferdssenter.

  En bydel som åpner opp

  Fra å være en lukket arena og barriere, skal området gjøres om til en åpen og attraktiv bydel med ringvirkninger for en større del av byen.

  Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser – gågata, aktivitetsparken og naturaksen, som blir viktige nye forbindelser til og gjennom området. En gangveg – nabostien – binder de ulike boligfeltene sammen.

  Mot Leangen idrettspark er det lagt vekt på å skape åpenhet og best mulig sammenheng mellom idrettsparken og den nye bydelen.

  Vil du vite mer?

   Se personvernpolicy

   En urban bydel med alt på et sted.