Leangen – En ny bydel i Trondheim

Leangen – en ny bydel

På tomta der Leangen travbane ligger i dag, skal det utvikles et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser.

Miljøvennlig og enkel hverdag

Bydelen skal oppleves som nyttig, tilgjengelig, trygg og attraktiv å bevege seg gjennom og oppholde seg i. Beboere skal få et bredt hverdagstilbud i umiddelbar nærhet. Dette vil bidra til å gjøre hverdagen enkel, redusere behovet for bruk av bil til daglige gjøremål og gjøre det lett å leve miljøvennlig.

Planen legger til rette for dagligvareforretning, treningssenter, kantine, møteplasser og ulike aktivitetstilbud inne og ute. I området inngår også ny offentlig barnehage og helse- og velferdssenter.

En bydel som åpner opp

Fra å være en lukket arena og barriere, skal området gjøres om til en åpen og attraktiv bydel med ringvirkninger for en større del av byen.

Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser – gågata, aktivitetsparken og naturaksen, som blir viktige nye forbindelser til og gjennom området. En gangveg – nabostien – binder de ulike boligfeltene sammen.

Mot Leangen idrettspark er det lagt vekt på å skape åpenhet og best mulig sammenheng mellom idrettsparken og den nye bydelen.

Leangen – en ny bydel

På tomta som tidligere var Leangen travbane, er vi i gnag med å utvikle et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser.

Miljøvennlig og enkel hverdag

Bydelen skal oppleves som nyttig, tilgjengelig, trygg og attraktiv å bevege seg gjennom og oppholde seg i. Det etableres et bredt tilbud av servicefunksjoner, som feks dagligvarebutikk, treningssenter, apotek, barnehage, spisested. Alt dette kommer innenfor det samme bilfrie området, som til sammen vil utgjøre Leangen. All biltrafikk vil foregå under bakken. Dette vil bidra til å gjøre hverdagen enkel, redusere behovet for bruk av bil til daglige gjøremål og gjøre det lett å leve miljøvennlig.

En bydel som åpner opp

Fra å være en lukket arena og barriere, skal området gjøres om til en åpen og attraktiv bydel med ringvirkninger for en større del av byen.

Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser – gågata, aktivitetsparken og naturstien, som blir viktige nye forbindelser til og gjennom området. En gangveg – nabostien – binder de ulike boligfeltene sammen.

Mot Leangen idrettspark er det lagt vekt på å skape åpenhet og best mulig sammenheng mellom idrettsparken og den nye bydelen.

Ønsker du mer informasjon om Leangen?

Første salgstrinn nærmer seg. Meld deg på nyhetsbrev for å holde deg oppdatert.

  Velg 1 eller flere boligtyper du er interessert i

  Se personvernpolicy

  Kontakt

  Marius Rennan
  Salgsleder
  marius@koteng.no
  930 61 160

  Mari Østgaard Buaas
  Prosjektselger
  mari.buaas@koteng.no
  948 11 965

  En urban bydel med alt på et sted.