Leangen informasjon

Leangen – en ny bydel

På tomta der Leangen travbane ligger i dag, skal det utvikles et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser.

Bydelen skal oppleves som nyttig, tilgjengelig, trygg og attraktiv å bevege seg gjennom og oppholde seg i. Beboere skal få et bredt hverdagstilbud i umiddelbar nærhet. Dette vil bidra til å gjøre hverdagen enkel, redusere behovet for bruk av bil til daglige gjøremål og gjøre det lett å leve miljøvennlig.

Planen legger til rette for dagligvareforretning, treningssenter, kantine, møteplasser og ulike aktivitetstilbud inne og ute. I området inngår også ny offentlig barnehage og helse- og velferdssenter.

Etablering av fellesfunksjoner som lekerom, forsamlingslokaler, verksteder og gjesteleiligheter skal i tillegg gjøre det attraktivt å bo mer kompakt, også for barnefamilier.

En bydel som åpner opp

Området skal være bilfritt, og er tilrettelagt for aktiv mobilitet med tett nett av gang- og sykkelveger, gatetun og turveger. Fra å være en lukket arena og barriere, skal området transformeres til en åpen og attraktiv bydel med ringvirkninger for en større del av byen.

Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser – gågata, aktivitetsparken og naturstien, som blir viktige nye forbindelser til og gjennom området. En gangveg – nabogata – binder de ulike boligfeltene sammen.

Det planlegges 1500-1800 boliger av ulik type og størrelse. Bebyggelsens høyde varierer fra 3 til 8 etasjer som er tilpasset tilgrensede områder. Mot Leangen idrettspark er det lagt vekt på å skape åpenhet og best mulig sammenheng mellom idrettsparken og den nye bydelen.

En bydel som åpner opp

Området skal være bilfritt, og er tilrettelagt for aktiv mobilitet med tett nett av gang- og sykkelveger, gatetun og turveger. Fra å være en lukket arena og barriere, skal området transformeres til en åpen og attraktiv bydel med ringvirkninger for en større del av byen.

Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser – gågata, aktivitetsparken og naturstien, som blir viktige nye forbindelser til og gjennom området. En gangveg – nabogata – binder de ulike boligfeltene sammen.

Det planlegges 1500-1800 boliger av ulik type og størrelse. Bebyggelsens høyde varierer fra 3 til 8 etasjer som er tilpasset tilgrensede områder. Mot Leangen idrettspark er det lagt vekt på å skape åpenhet og best mulig sammenheng mellom idrettsparken og den nye bydelen.

Bærekraftig boligutbygging

Vi har et mål om at Leangen blir en bydel du ikke vil flytte fra, og det er mange grunner til det.

Beliggenhet
Enkelt å velge sykkel. Ligger ved et bussknutepunkt. Bildeling for de gangene du behøver det.

Alt på ett sted
Her har du alt du behøver i hverdagen, slik at du slipper unødvendige bilturer.

Bo mindre – lev stort
Med gjesterom i alle nabolagene har man muligheten til å bo mindre men fortsatt ha muligheten til å huse gjester.Vi skal også etablere lekerom, selskapsrom, hobbyrom og andre fellesfasiliteter.

Kvalitet i 100 år
Vi bygger med god kvalitet, slik at bebyggelsen eldes med verdighet. Vi bruker bestandige materialer som tegl – som varer lenge.

Sosial bærekraft
Vi skal etablere et bydelshus, «Huset», der Leangens trivselsvert vil holde til. Beboere på Leangen får tilgang til en app – hvor beboere enkelt kan hjelpe, låne, dele og arrangere aktiviteter.

Grønn utbygging
Alt av biltrafikk er under bakken, noe som gir rom for store grønne flater og møteplasser ute. På første byggetrinn bruker vi lavkarbonsement som reduserer betongens CO2 utslipp med ca. 15%. Næringsbygget i nord skal bygges av 100% gjenbrukt teglstein.

Parallelle oppdrag Felt B2

Høsten 2020 gjennomførte vi parallelleoppdrag for felt B2.  Dette er den vestligste delen av tomta, mot Idrettsanleggene. Feltet skal inneholde både rekkehus og blokkbebyggelse, og vil være førende for utviklingen av området.

Deltakere var Eggen arkitekter, Tag arkitekter, Lund Hagem Arkitekter og A-lab. Valget falt på forslaget til Lund Hagem Arkitekter, og dette legges til grunn for det videre arbeidet med byggeprosjektet. Les mer om parallelloppdraget her.

Planarbeid

Reguleringsplan for området ble vedtatt 05.12.2019. Planen er utarbeidet av Lund Hagem Arkitekter med bistand fra en rekke andre fagkonsulenter. Planarbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Trondheim kommune.

Meld deg på nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om Leangen.

  Velg 1 eller flere boligtyper du er interessert i

  Se personvernpolicy

  Kontakt

  Marius Rennan
  Salgsleder
  marius@koteng.no
  930 61 160

  Mari Østgaard Buaas
  Prosjektselger
  mari.buaas@koteng.no
  948 11 965

  En urban bydel med alt på et sted.