Kategorier
Ukategorisert

Mellom marka og fjorden

Mellom marka og fjorden

Leangen travbane skal gjennom en stor forvandling. Vi åpner opp området for gjennomferdsel og gjør Leangen til en urban bydel, som gir en enklere hverdag. Her vil det etableres servicetilbud, en gågate med et bytorg, og flere akser som byr på både aktiviteter og turmuligheter.

Rekreasjon i grønne omgivelser

Tvers gjennom Leangen vil Naturaksen legge til rette for rekreasjon i grønne omgivelser. Naturaksen kobler seg på den allerede eksisterende turvegen langs Brøsetbekken i sør, samt gangvegnettet til Ladestien og fjorden i nord. Aksen bidrar til en kobling mellom Estenstadmarka og fjorden. I Naturaksen inngår også i en tverrgående grønn akse, som følger Leangenbekkens trasé.

For beboere på Leangen vil Naturaksen inspirere til mosjon, friluftsliv og rekreasjon. Du vil bo urbant, men ha grønne lunger i umiddelbar nærhet. Her kan du nyte fine dager i parken, eller ta en tur langs en av stiene som fører deg til Ladestien og andre friområder i bydelen.

Naturaksen vil fremstå som tilgengelig, men ha et tydelig skille mot private hager og tun.

Vil du vite mer?

    Se personvernpolicy

    En urban bydel, som gir en enklere hverdag hvor stier binder mennesker og nabolag sammen. Et fremtidsrettet og bærekraftig felleskap.

    Det du trenger, der du bor.