fbpx
Kategorier
Ukategorisert

Medvirkning om fremtidens Leangen

En bydel hvor lokalsamfunnet er med på å påvirke

Medvirkning blir til fremtidens Leangen

Vi startet tidlig i prosessen med medvirkning, for å kartlegge behovene til lokalmiljøet rundt Leangen. Her ble viktige muligheter og problemstillinger i området belyst. Reguleringsplanen for bydelen har derfor blitt utviklet med informasjon fra naboer.

Idrettsmiljøet er på mange måter ryggraden i det sosiale miljøet i området, der står samhold og sunn livsstil sterkt. Det er et sterkt engasjement og en positiv stedsidentitet knyttet til området gjennom dugnad, idrett og andre viktige felles verdier.

I tillegg legges det vekt på det sosiale. Det er få gode møteplasser i området og få tilbud som legger opp til samhold. Den nye bydelen vil ha sosiale tilbud for beboerne i og omkring området. Et sted for alle generasjoner, for de som bor der men også for nabolaget.

Noen viktige synspunkter, som vi imøtekom var:
 • At området åpnes opp for gjennomferdsel
 • Flere, kommersielle møtesteder som kafeer/spisesteder
 • Grønne områder og mer utradisjonelle lekeområder med muligheten for tilgang til kunst/kultur
 • Et utvidet tilbud på egenorganisert aktivitet og idrett
 • Dagligvare
Workshop med fagpersoner og representanter fra lokalmiljøet

I 2017 ble det avholdt en workshop med rundt 30 fagpersoner fra Trondheim.Videre i januar 2018, inviterte vi til en workshop på IKEA. Her ble naboer og andre fra lokalsamfunnet invitert til å delta med sine innspill, til den nye bydelen.

Vi gjennomførte også spørreundersøkelser i alt fra barnehager til lokale idrettslag, innenfor 1 km.

Gjennom deltagelse i Ungt Entreprenørskap ved Charlottenlund skole, ble elevene involvert i prosessen av bydelsutviklingen. Her laget de modeller av Leangen, hvor en heldig gruppe ble valgt som vinner av prosjektet. Gjennom dette samarbeidet ble ønsker og ideer fra den yngre generasjonen,også belyst.

Vi vil fortsette å legge vekt på medvirkning, i utviklingen av Leangen. Vår ambisjon er at bydelen skal gi tilbake og bidra med noe nytt til hele området.

Les mer om prosjektet her

Besøk av A Growing Society, vinnerprosjektet i Ungt Entreprenørskap

 

Legobygging under workshop på IKEA

 

Åpent møte på Kotengs lokaler

 

Workshop på IKEA

 

Vinner-prosjektet fra Ungt Entreprenørskap på Charlottenlund Skole

 

Godt oppmøte ved workshop på IKEA

 

Elevene presenterer prosjektene sine i Ungt Entreprenørskap

 

Vil du vite mer?

  Velg 1 eller flere boligtyper du er interessert i

  Se personvernpolicy

  En urban bydel med alt på et sted.