Leangen Bolig – En ny bydel i Trondheim

Nabogata- hjertet av Leangen

Nabogata er gangforbindelsen, som knytter nabolagene sammen. Langs stien vil det bli tilrettelagt for lokale møteplasser og fellesfunksjoner.

Les mer

Hover Box Element

Hover Box Element

Naturstien – Mellom marka og fjorden

Naturstien kobler seg på allerede eksisterende turstier og blir derfor en kobling mellom marka og fjorden. Stien bidrar til grønne lunger i et ellers urbant område.

Les mer

Aktivitetsparken – idrett, lek og moro

En akse, som vil inneholde lekeapparater og installasjoner. Her oppfordres man til egenorganisert trening og aktivitet.

Les mer

Hover Box Element

Hover Box Element

Leangens egen gågate

Dette blir Leangens hovedgate, helt uten biltrafikk. Gågata åpner området og skaper sammenheng til bydelene omkring.

Les mer

Dette vil dere ha i bydelen!

Det ble et stort engasjement på hva dere ønsker i den nye bydelen. Totalt fikk vi inn hele 4336 svar på avstemmingen, om hva vi bør fylle nye Leangen med.

Les mer

Hover Box Element

Hover Box Element

Medvirkning blir til fremtidens Leangen

Vår ambisjon er at bydelen skal gi tilbake og bidra med noe nytt til hele området. Medvirkning er derfor aktivt brukt i utviklingen av reguleringsplanen.

Les mer

Naturaksen – Mellom marka og fjorden

Naturaksen kobler seg på allerede eksisterende turstier og blir derfor en kobling mellom marka og fjorden. Aksen bidrar til grønne lunger i et ellers urbant område.

Les mer

Hover Box Element

Vil du vite mer?

    Se personvernpolicy

    En urban bydel med alt på et sted